torsdag den 5. februar 2015

Vis mig din tro

I udsendelsen, "Vis mig din tro", fulgte man en kvindelig konvertit, der byttede kristendommen og meget af den danske kultur ud med islam.

Bøn: Hun forklarer, hvordan hun beder i løbet af et døgn. Om sommeren står hun op kl. 3 om morgenen og i vinter perioden, står hun op kl. 7. Det betyder meget for hende at vise Gud, at man er villig til at bryde sin søvn for at komme i kontakt med ham.

Spisevaner: Hendes spisevaner overholder de muslimske regler. Selvom hun stadig spiser retter fra den danske og svenske kultur, ændrer hun lidt på opskriften og gør retten lovlig ifølge sharia.

Hun sagde i starten af udseendelsen, at hun helst ville undgå at snakke om de konkrete ritualer, og hvorfor hun gør, som hun gør. Hun var mere interesseret i at snakke om de spirituelle årsager til hendes valg af og kærlighed til islam.

Alt i alt er hendes tolkning af sharia sekularistisk (demokratisk). Selvom hun overholder islams normer og traditioner, så mener hun stadig, at muslimer skal kunne fungere i det danske samfund uden at gøre op med det. Hun er ikke fundamentalistisk og langt fra radikaliseret, selvom hun blandt ikke giver hånd til mændene.

Hun voksede op i en dansk familie, hvor kristendommen og religion ikke var et punkt på dagsordenen. Hun forklarer, hvordan mennesker på et tidspunkt i deres liv stopper op og overvejer, hvad der egentlig giver mening for dem selv. Det skete tidligt i hendes liv, og selvom det kom pludseligt for hendes familie, så valgte hun at konvertere til islam. Før hendes konversion læste hun op på en masse forskellige religioner for at være sikker på at træffe den rette beslutning. Ortologisering (Thomas Ziehe) var et af hendes reaktionsmønstre. Hun søgte at finde en mening med livet, og islam endte med at være svaret.

Af Emil & Alexander

5. feb 2015

Vi har i dag, 5. feb 2015, set en dokumentarudsendelse, om troende en troende muslim ved navn Michelle, der inviterer to kristne og en buddisk ind i sit hjem. Her oplever de hendes hverdag som muslim. Michelle siger, at hun konverterede til Islam efter en periode, hvor hun funderede over livet og hvad der ville ske efterfølgende. Hun konverterede altså ontopologisk.

Vi hører ikke noget om Islams formative periode, men derimod er der meget fokus på Gud, som den eneste af trosartiklerne.
I forhold til de 5 søjler bliver bønnen og fasten, som bliver nævnt. Bønnen er som den eneste af disse to aktivt til stede. De andre tilstedeværende gør opmærksom på, at det virker underligt, at der skal bedes mod Mekka og at man går klædt på den rigtige måde. Dette bliver forklaret gennem konceptet, at tro og gerninger er lige vigtige i Islam --> det er ikke nok at man tror, det skal vises gennem ens handlinger såsom rigtig beklædning og bedetidspunkter. Modsat bliver troen i kristendommen ikke nødvendigvis vist gennem handlinger grundet arvesynde-myten. Det er derved nok, at meningen bag en handling er god.

Dige/Buur/Tborg


Vis mig din tro

Etik/frelsesveje: Moderne Sharia.
Mad: Hende og hendes familie spiser traditionelt dansk/svensk mad, men undgår selvfølgelig svinekød og spiser halal.
Udseende: Michelle bærer tørklæde og dækker sin krop til da hun føler sig mest beskyttet på den måde.
Musik: Hun hører musik som tilhører islam.

Trosartiklerne:
Bøgerne (Koranen): Mad, musik og udseende kan både ses i sharia og kan læses i Koranen.

De fem søjler:
De tre gæster bliver introduceret til den muslimske bøn.

Konversion:
Hun opvoksede i en kristen familie uden det store forhold til religion. Hun fik i en tidlig alder lyst til at undersøge hvilken religion hun hørte til. Hun undersøgte grundigt alle religioner, men følte at islam havde hele pakken.

- De talte om selve bønnen og deltog også i en.
- Trosartiklen Koranen, hun skulle være tildækket + madregler + beklædning +  hun giver ikke hånd til mændene. (Hun følger sharia)
- Hun er traditionalist pga. tro, moral, søjler, spiseregler, familielov(måske), påklædning.
- Hun nævnte selv fasten
- De var i moske
- Hun talte om sit forhold til trosartiklen gud
- Hun andvendte overhovedet ikke islams formative periode, herunder de myter der lægger til grund for den måde hun lever på. Hvilket ellers ville være naturligt når man argumenterer mod andre trosretninger.
- Profeten Jesus bliver omtalt i fordraget, taleren taler desuden mod fundamentalisme og at man skal fokusere på medmenneskelighed og at man skal respektere andre religioner.
- De vasker deres fødder inden de skal ind i moskeen. Der er også køns-adskillelse  i moskeen.

Vis mig din tro

Hvilke begreber fra Islam indgår i ''Vis mig din tro''?

Centrale/implicitte begreber:

De fem søjler:
- Hun ber fem gange om dagen. Om sommeren står hun op kl. 03:00, for at bede (før solen står op).
- Og om vinteren står hun op kl. 07:00 for at bede.
- Hun lægger meget vægt på bønnen, da hun synes det er vigtigt for hendes gæster at de prøver den rituelle bøn, og forstå hvordan den forgår.
- Fasten. Hun ville helst undgå at tale om de konkrete ting. Hun ville derimod hellere tale om de spirituelle årsager til fasten.

Trosartiklerne:
- Troen på Allah er en meget central ting i forhold til at være god muslim. Derfor er hendes tro på Allah meget stor, og det fremgår også i filmen.

Eksplicitte begreber:

Moderne sharia (lovreligion):
- Hun må ikke give hånd til det modsatte køn, pga. der skal være en vis distance mellem kønnene.      - Hun spiste ikke urent kød, kun halal.
- Hun gik med halstørklæde.
- Hun hører kun musik og ser kun film der omhandler hendes tro, dvs. Islam.
- Dog ønsker hun ikke et dansk samfund styret af Sharia.
Vis mig din tro

I afsnittet viser hun hvordan tro og religion er ligevægtige, idet at man viser sin tro gennem gerninger. Eksempel: Hun står tideligt op om morgenen for at vise sin tro, og ikke fordi Gud befaler det.

Man kan anvende sociologen Thomas Ziehe´s ontologisering, idet hun allerede fra barndommen søgte en mening med livet, hvilket hun føler hun får besvaret med islam.

Vi formoder at hun er sekularist, idet hun er indadvendt – sharia skal ikke være et samfundsprojekt.

I forhold til trosartikler fremgår det, at hun tro på Koranen(bøgerne) og på Gud.

Søren(kristen, frikirke) fra afsnittet forstår ikke alle de krav og handlinger som man er "nødsaget" til at gøre i islam --> Dette besvarer Michelle med, at det ikke er et krav fra Gud(han forlanger det ikke), men det er en måde at vise sin tro."Vis mig din tro"

Hvilke begreber ses i programmet "Vis mig din tro":

- Bønnen: hvordan en bøn foregår, hvad skal gøres før bønnen (vaskes), hvordan udføres bønnen og hvornår den udføres (f.eks. morgenbøn kl.3 om morgenen). Mekka: man skal bede mod Mekka.

- Fasten: bliver nævnt kort.

- Sharia: regler om mad: ikke svinekød, halal-slagtet kød. Regler om påklædning: kvinden skal være tildækket. Regler om kønnene: adskillelse mellem kvinder og mænd. Giver ikke hånd til mændene.

Deltagere have forestilling om meget traditionsrigt hjem, men var i virkeligheden mere moderne - især børneværelset og at livretten og dansk/svensk traditionel mad stadig blev lavet, f.eks. "svenske kødboller".

Modernister eller sekularister. Tilpasser sig. F.eks. var kønsrollerne byttet mere eller mindre om. Manden laver mad og kvinden tjener pengene.

Musikken: arabisk musik - høre ikke vestlig musik. Fordi det kan give forvrænget forestillinger, om hvad man vil og ikke vil, og dermed nyder man ikke det, som man har, men stræber i stedet efter noget andet og måske bedre.

Gud: alle har den samme gud.

Konversion til islam i senmoderne samfund: både hende selv og manden er konvertitter. En blandning af subjektivisering (fokus på en selv) og ontologisering (at finde en mening i tilværelsen. Som hun siger, ønskede hun at finde ud af, hvor hun kom fra og fandt at islam havde svaret på det hele).